ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

Language Switcher

Up

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

CD_E-learning ระบบสารบรรณฯ+จัดเก็บ
คู่มือระบบสารบรรณฯ_สำหรับผู้ใช้งาน (New!)
คู่มือระบบสารบรรณฯ_สำหรับผู้ใช้งาน (iwebflow_user)
คู่มือระบบจัดเก็บเอกสารฯ_สำหรับผู้ใช้งาน (New!)
คู่มือระบบจัดเก็บเอกสารฯ_สำหรับผู้ใช้งาน (iwebform_user)
เอกสารนำเสนอระบบจัดเก็บเอกสารฯ
แบบฟอร์มขอเพิ่ม-ปรับเปลี่ยนผู้ใช้งาน ระบบสารบรรณฯ/ระบบจัดเก็บเอกฯ
แบบฟอร์มขอเพิ่ม-ปรับเปลี่ยนหน่วยงาน ระบบสารบรรณฯ
เอกสารนำเสนอ-อบรมระบบสารบรรณฯ
เฉลยข้อสอบ-อบรมระบบสารบรรณฯ
 
 
Powered by Phoca Download

Copyright © 2016. ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารศูนย์วิศวกรรมชลประทาน ชั้น 3 กรมชลประทาน  

811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี กทม. 10300