ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 20

เมื่อวาน 11

สัปดาห์นี้ 20

เดือนนี้ 235

รวมทั้งหมด 22362

Language Switcher

RidNetCallCenter

head news

 

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการใช้งานระบบสารบรรณและระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ic new

 ** สำหรับบางรุ่นที่ยังไม่ถึง 30 คน หากมีหน่วยงานใดสนใจส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมเพิ่มได้ ให้แจ้งขอเพิ่มชื่อเข้าร่วมอบรมได้ **

 

 

 


 

 

 

เนื้อหา

ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (E-Form) 

   - การใช้งาน E-Form V.14 ผ่านเครือข่าย Internet
            --> เรียกใช้งาน
   - ดาวน์โหลด E-Form V.14 สำหรับติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์
            --> ดาวน์โหลด
   - การติดตั้ง E-Form
            --> คู่มือการติดตั้ง
   - การใช้งาน E-Form
            --> คู่มือการใช้งาน
            --> คู่มือการใช้งานส่วนเพิ่มสำหรับ Microsoft Office 2007
   - การแก้ไขปัญหา การใช้งาน E-Form
            --> การติดตั้งฟอนต์ TH Sarabun
            --> ฟอนต์ TH Saraban แสดงผลที่หน้าจอเป็นตัวอักษรจางไม่ชัดเจน
   - ระเบียบ
            --> ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีในการพิมพ์หนังสือครุฑ และ บันทึกข้อความ

Copyright © 2016. ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารศูนย์วิศวกรรมชลประทาน ชั้น 3 กรมชลประทาน  

811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี กทม. 10300