ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 9

เมื่อวาน 24

สัปดาห์นี้ 117

เดือนนี้ 386

รวมทั้งหมด 8167

Language Switcher

!!   แจ้งเตือนการระบาดมัลแวร์ Volgmer !!
https://www.thaicert.or.th/alerts/admin/2017/al2017ad001.html
home banner 053

RidNetCallCenter

head news

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรบุคลากรยุคใหม่ก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย ic new

document รายละเอียดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "บุคลากรยุคใหม่ก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย" รุ่นที่ 1 รุะหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2560 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2560  

document ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "บุคลากรยุคใหม่ก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย" 

document ประกาศ!!!! รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "บุคลากรยุคใหม่ก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย" รุ่นที่ 1 รุะหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2560 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2560 
 

 

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 document  ประกาศ!!!! รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2560 

 document  ขออนุมัติรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 document  กำหนดการโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2560  

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

document รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 5 

 

 

 

 

เนื้อหา

ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (E-Form) 

   - การใช้งาน E-Form V.14 ผ่านเครือข่าย Internet
            --> เรียกใช้งาน
   - ดาวน์โหลด E-Form V.14 สำหรับติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์
            --> ดาวน์โหลด
   - การติดตั้ง E-Form
            --> คู่มือการติดตั้ง
   - การใช้งาน E-Form
            --> คู่มือการใช้งาน
            --> คู่มือการใช้งานส่วนเพิ่มสำหรับ Microsoft Office 2007
   - การแก้ไขปัญหา การใช้งาน E-Form
            --> การติดตั้งฟอนต์ TH Sarabun
            --> ฟอนต์ TH Saraban แสดงผลที่หน้าจอเป็นตัวอักษรจางไม่ชัดเจน
   - ระเบียบ
            --> ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีในการพิมพ์หนังสือครุฑ และ บันทึกข้อความ

Copyright © 2016. ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารศูนย์วิศวกรรมชลประทาน ชั้น 3 กรมชลประทาน  

811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี กทม. 10300