ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 20

เมื่อวาน 30

สัปดาห์นี้ 132

เดือนนี้ 521

รวมทั้งหมด 12423

Language Switcher

 account

RidNetCallCenter

head news

โครงการฝึกอบรม 3 หลักสูตร ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง ic new

document ขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ic new 

document รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 1-5  ic new 

document รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 1-5  ic new 

document รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง รุ่นที่ 1-3  ic new 

document พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 3 หลักสูตร ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง  

document ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 

 

 

 


 

 

 

เนื้อหา

ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (E-Form) 

   - การใช้งาน E-Form V.14 ผ่านเครือข่าย Internet
            --> เรียกใช้งาน
   - ดาวน์โหลด E-Form V.14 สำหรับติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์
            --> ดาวน์โหลด
   - การติดตั้ง E-Form
            --> คู่มือการติดตั้ง
   - การใช้งาน E-Form
            --> คู่มือการใช้งาน
            --> คู่มือการใช้งานส่วนเพิ่มสำหรับ Microsoft Office 2007
   - การแก้ไขปัญหา การใช้งาน E-Form
            --> การติดตั้งฟอนต์ TH Sarabun
            --> ฟอนต์ TH Saraban แสดงผลที่หน้าจอเป็นตัวอักษรจางไม่ชัดเจน
   - ระเบียบ
            --> ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีในการพิมพ์หนังสือครุฑ และ บันทึกข้อความ

Copyright © 2016. ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารศูนย์วิศวกรรมชลประทาน ชั้น 3 กรมชลประทาน  

811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี กทม. 10300