ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 0

เมื่อวาน 22

สัปดาห์นี้ 82

เดือนนี้ 299

รวมทั้งหมด 12912

Language Switcher

 account

RidNetCallCenter

head news

โครงการฝึกอบรม 3 หลักสูตร ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง ic new

document ขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ic new 

document รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 1-5  ic new 

document รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 1-5  ic new 

document รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง รุ่นที่ 1-3  ic new 

document พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 3 หลักสูตร ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง  

document ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 

 

 

 


 

 

 

Copyright © 2016. ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารศูนย์วิศวกรรมชลประทาน ชั้น 3 กรมชลประทาน  

811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี กทม. 10300