ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 0

เมื่อวาน 9

สัปดาห์นี้ 0

เดือนนี้ 335

รวมทั้งหมด 17746

Language Switcher

RidNetCallCenter

head news

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร บุคลากรยุคใหม่ก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย ic new

        document รุ่นที่ 1 (ส่วนกลาง) ic new

document รุ่นที่ 2 (ส่วนภูมิภาค) ic new 

ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร บุคลากรยุคใหม่ก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย ic new

       document รุ่นที่ 1 (ส่วนกลาง) ic new

     document รุ่นที่ 2 (ส่วนภูมิภาค) ic new 

     document รายละเอียดเพิ่มเติม ic new    

     document คำชี้แจง ic new           

 

การประชุมตัวแทนผู้ดูแลระบบเครือข่ายกรมชลประทาน (VPN) ic new

document รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  ic new 

 

การฝึกอบรมความรู้เทคโนโลยีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย ic new

document ขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมฝึกอบรมความรู้เทคโนโลยีระบบเครือข่ายและความปลอดภัย  ic new 

document กำหนดการฝึกอบรม  ic new 

document แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม  ic new 

document รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Cloud Service  ic new 

document  รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร A.I. (Artificial Intelligence)   ic new 

document  รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Enterprise Architecture  ic new 

document  รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร IOT (Internet of Things) ic new 

document  รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Big Data  ic new 

 

 

โครงการฝึกอบรม 3 หลักสูตร ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง 

document ขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   

document รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 1-5  

document รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 1-5  

document รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง รุ่นที่ 1-3  

document พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 3 หลักสูตร ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง  

document ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 

 

 

 


 

 

 

Copyright © 2016. ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารศูนย์วิศวกรรมชลประทาน ชั้น 3 กรมชลประทาน  

811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี กทม. 10300