ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 0

เมื่อวาน 6

สัปดาห์นี้ 6

เดือนนี้ 182

รวมทั้งหมด 20249

Language Switcher

RidNetCallCenter

head news

 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

document พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และใบสมัคร  

document ขออนุมัติเจ้าหน้าที่กรมชลประทานเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

document ถ่ายทอดการอบรมการใช้งานระบบสารบรรณ ผ่านยูทูป ic new

 

 

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร บุคลากรยุคใหม่ก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

  document infographic  

 

   document การเลือกใช้อุปกรณ์เครือข่ายภายในหน่วยงาน 

   document สอนVisio 

 

   document โครงสร้างคอมพิวเตอร์ 

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร บุคลากรยุคใหม่ก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

        document รุ่นที่ 1 (ส่วนกลาง) 

document รุ่นที่ 2 (ส่วนภูมิภาค) 

ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร บุคลากรยุคใหม่ก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

       document รุ่นที่ 1 (ส่วนกลาง) 

     document รุ่นที่ 2 (ส่วนภูมิภาค)  

     document รายละเอียดเพิ่มเติม     

     document คำชี้แจง            

 

การประชุมตัวแทนผู้ดูแลระบบเครือข่ายกรมชลประทาน (VPN) 

document รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  

 

การฝึกอบรมความรู้เทคโนโลยีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย 

document ขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมฝึกอบรมความรู้เทคโนโลยีระบบเครือข่ายและความปลอดภัย   

document กำหนดการฝึกอบรม  

document แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม   

document รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Cloud Service  

document  รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร A.I. (Artificial Intelligence)    

document  รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Enterprise Architecture   

document  รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร IOT (Internet of Things) 

document  รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Big Data  

 

 

 


 

 

 

Copyright © 2016. ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารศูนย์วิศวกรรมชลประทาน ชั้น 3 กรมชลประทาน  

811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี กทม. 10300