ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ค้นหาภายในเว็บ

การบริการ

bullet blue ด้านระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ทั่วไป

- ระบบเครื่องแม่ข่ายอัพเดทแอนติไวรัส (ESET NOD32 Anti-Virus)

- ระบบเครื่องแม่ข่ายอัพเดทแพตของ Windows (WSUS)

- พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายกรมฯ ทั้งส่วนกลางและต่างจังหวัดผ่านระบบ VPN (NFS)

- ระบบเครื่องแม่ข่ายให้บริการ (Virtual Server)

- พื้นที่ทำเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ ของกรมชลฯ

 

bullet blue ด้านงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (iwebflow)

- ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

 

bullet blue ด้านส่งเสริม สนุนความรู้บุคลากรของกรมฯ

- การจัดฝึกอบรม

- การแก้ปัญหาการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์

- ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ให้แก่หน่วยงานที่ขาดเจ้าหน้าที่ด้านไอที

Copyright © 2016. ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารศูนย์วิศวกรรมชลประทาน ชั้น 3 กรมชลประทาน  

811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี กทม. 10300